Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Indeplaatstelling

Indeplaatstelling (contractsoverneming)

Bij verkoop van een bedrijf kan het voorkomen dat het noodzakelijk is dat de kopende partij in de plaats wordt gesteld in de huurovereenkomst van de verkoper. Indien de verhuurder daar niet aan mee wil werken, kan huurder contractsoverneming via de rechter afdwingen (artikel 7.307 BW). Voorwaarden voor toewijzing zijn: 1.) overdracht van het door de huurder of een ander uitgeoefende bedrijf; 2.) de huurder of de ander heeft een zwaarwichtig belang;

3.) de nieuwe huurder biedt voldoende waarborgen voor volledige nakoming en behoorlijke bedrijfsvoering.

Middels een een kort geding (voorlopige voorziening) kan de huurder verzoeken om de verhuurder te veroordelen om de nieuwe huurder in het gehuurde te gedogen. Vervolgens zal dan nog wel een bodemprocedure moeten worden gestart. In kort geding kan namelijk geen indeplaatstelling worden toegewezen. Het risico bestaat natuurlijk wel dat in de bodemprocedure de vordering alsnog wordt afgewezen.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via 035 588 5335 of stuur uw vraag naar swarts@sdga.nl.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden. Voornoemde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl