Swarts De Groen Advocaten is een energiek advocatenkantoor te Soest. Wij combineren juridische kennis en ervaring met flexibiliteit, duidelijkheid, bereikbaarheid en boven alles no-nonsense, ofwel advocatuur waar vandaag de dag behoefte aan is. Bij ons geen verrassingen.

Swarts De Groen behandelt zaken op de volgende rechtsgebieden:
Erfrecht
Huurrecht
Contracten- & Consumentenrecht
Arbeidsrecht
Incasso & Beslag
Aansprakelijkheids- & Verzekeringsrecht
Bestuursrecht
Personen- & Familierecht
Vastgoed- & Bouwrecht

Swarts De Groen Advocaten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden.

Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest_Wit

ERFRECHT

Voor advies en bijstand over verdeling van nalatenschappen, beneficiaire / zuivere aanvaarding, vereffening, onterving, uitleg of vernietigbaarheid testament, e.d.

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

HUURRECHT

Voor advies en bijstand in procedures voor huurders en verhuurders.

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Een breed rechtsgebied voor alles wat partijen kunnen overeenkomen. Wij staan u bij in geschillen, maar ook in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden.

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

ARBEIDSRECHT

De bijzondere regels voor de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer of ambtenaar.

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

INCASSO & BESLAG

Wordt een factuur niet betaald? Neem tijdig de juiste maatregelen.

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

De buitencontractuele aansprakelijkheid en schadeafwikkeling. Van onrechtmatige daad tot productaansprakelijkheid.

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

BESTUURSRECHT

Het optreden door de overheid op verschillende niveaus zoals gereguleerd in het bestuursrecht.

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Het personen- familierecht ziet veelal op echtscheidingen en alles wat daarmee te maken heeft, zoals alimentatie en omgangsregelingen, maar ook op naamswijzigingen, onder curatelestelling e.d.

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest-Wit

VASTGOED- & BOUWRECHT

Alles wat juridisch komt kijken bij vastgoedtransacties en de bouw van nieuwe bouwwerken.

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Swarts De Groen Advocaten, een toegankelijk advocatenkantoor.

Geen onzin, maar goede rechtshulp!

Ons doel is om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te zijn voor onze cliënten. Dit door wij door duidelijke taal te spreken en heldere adviezen te geven. Ofwel hoeft u hier geen nonsens te verwachten. Daarbij houden wij ook steeds de kosten en baten voor de cliënt in beeld, zodat gecombineerd met een goede juridische beoordeling van uw zaak, de beste (proces) keuzes kunnen worden gemaakt. Wij kunnen hierdoor goede gespecialiseerde rechtshulp bieden tegen betaalbare en scherpe tarieven.

Onze advocaten

Swarts De Groen Advocaten is de samenwerking tussen de drijvende krachten mr Christiaan Swarts en mr Hugo de Groen. Ieder met zijn eigen specialismen, maar beiden met meer dan een decennium aan (proces) ervaring in de juridische praktijk. Door de krachten te bundelen kunnen wij onze cliënten nog beter bedienen.

mr Christiaan Swarts

Geen omwegen indien niet noodzakelijk, maar met daadkracht en tact recht op het doel af.

Lees verder…

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Lees verder…