Bij Swarts De Groen Advocaten is uw bestuursrechtelijke kwestie in goede handen.

Bestuursrecht

Ook (en juist) de overheid dient zich te houden aan de wetten en regels. Dit is gebaseerd op het staats en bestuursrechtelijk zeer elementair legaliteitsbeginsel. De regels die het handelen van overheden normeren, wordt het bestuursrecht genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat er willekeur ontstaat en beperkt de uitvoerende macht (zoals gemeente, ministerie, UWV of ander overheidsorgaan) in haar handelen.

Het bestuursrecht is daarmee zeer veel omvattend. Voor alle bevoegdheden bestaan verschillende wetten en daaruit voortkomende regelgeving. Om maar enkele voorbeelden te noemen: de gemeentewet, wet ruimtelijke ordening, Drank- en Horecawet, enz.

Om een specifiek geval juridisch te beoordelen, zal in de eerste plaats dit wettelijk kader moeten worden onderzocht. Uiteraard is een situatie zelden zwart/wit en hangt een oordeel van het bestuursorgaan of rechter met name af van de details. Mr. De Groen heeft de ervaring in het bestuursrecht die vereist is om uw zaak op haalbaarheid te beoordelen.

Wanneer u het niet eens bent met de overheidsinstelling, zal in de eerste plaats bezwaar moeten worden gemaakt tegen het besluit dat wordt betwist. Hoewel professionele bijstand door een advocaat niet vereist is, is dit reeds in de bezwaarfase wel verstandig, omdat uw rechtspositie in de daarop eventueel volgende procedure bij de bestuursrechter, mede wordt bepaald door hetgeen in bezwaar wordt aangevoerd.

Daarnaast is een gang naar een onafhankelijke bestuursrechter soms noodzakelijk om uw rechtspositie te beschermen. Uiteindelijk is het de rechterlijke toetsing die zo nodig het bestuursrechtelijk handelen binnen de wettelijke kaders kan terugbrengen.

Sociale zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een bijzondere afdeling van het bestuursrecht (publiekrecht) dat ziet op de regels die zien op de verschillende soorten uitkeringen waarvan burgers kunnen voorzien.

De advocaten van Swarts & De Groen hebben eveneens de nodige ervaring in het bijstaan van partijen in het sociale zekerheidsrecht. Wanneer u een geschil hebt met een overheidsinstelling over een bepaald soort uitkering (zoals bijstand, WW, Wajong, WIA, WAO, enz. ) kunt u derhalve ook bij Swarts De Groen terecht.

Ook wanneer u heeft te maken met een terugvordering van een uitkering of bent u het niet eens over de hoogte van het dagloon in het kader van de WW of ZW, dan wel een medische beoordelingen, kunnen Swarts De Groen uw zaak oppakken. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in voeren van de bezwaarprocedure en beroepsprocedure bij de bestuursrechter of hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Als het om bestuursrecht gaat zal mr. Hugo de Groen uw zaak in behandeling nemen

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

t: +31 (0)35 588 5335 | e: info@sdga.nl