Bij Swarts De Groen Advocaten is uw contracten-en consumentenrechtelijke kwestie in goede handen.

Contracten- en consumentenrecht

De advocaten Swarts De Groen hebben door hun zeer ruime ervaring de kennis opgedaan om uw voor u in het contractenrecht optimaal bij te staan. Het contractenrecht wordt gezien als een breed of algemeen rechtsgebied, maar is wel degelijk een specialisme. Het contractenrecht heeft zijn bijzonderheden en goede kennis van de wettelijke mogelijkheden is essentieel voor een goede rechtshulp. Slechts een aantal voorbeelden zijn het leerstuk van:

 • wanprestatie
 • wilsgebreken (dwaling e.d.) opschorting
 • non-conformiteit
 • onbevoegde vertegenwoordiging
 • ontbinding
 • vernietigbaarheid
 • de redelijkheid en billijkheid
 • onvoorziene omstandigheden
 • zekerheidsrechten
 • enz.

Ook bijzondere soorten contracten zoals het:

 • huurcontract
 • arbeidsovereenkomst
 • aannemingsovereenkomst
 • franchisecontract
 • bouw- en vastgoedcontracten
 • agentuurovereenkomst
 • distributieovereenkomst
 • koopovereenkomst
 • enz.

vallen onder het contactenrecht. Een goede kennis van het algemene contractenrecht is dan ook essentieel voor een goede doorgronding van de verschillende soorten contracten, waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Hierop is eveneens het algemene contracten- en verbintenissenrecht van toepassing en kunnen de advocaten Swarts De Groen u uitstekend in bijstaan.

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Opstellen contracten en algemene voorwaarden

Voorkomen is beter dan genezen.

Met een goed contract en op de juiste wijze gebruiken van algemene voorwaarden, kunnen problemen achteraf worden voorkomen. Swarts en De Groen behandelen niet alleen de geschillen die uit de reeds gesloten contracten voortvloeien, maar wij kunnen u tevens bijstaan in het opstellen van goede contracten, alsmede kunnen wij voor u de optimale algemene voorwaarden opstellen die passen bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat deze voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing worden op uw handelen

Algemene voorwaarden

Een belangrijk aspect van de geschillen in het contractenrecht is veelal de toepassing van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn veel zaken bepalend voor uw juridische positie en daarmee de uitkomst van een zaak. Hierin kunnen zaken worden beperkt of uitgesloten zoals verjaring, aansprakelijkheid, ontbinding, opschorting enz. Over de algemene voorwaarden worden veel procedures gevoerd en ook de advocaten Swarts De Groen hebben hierin ruime kennis en ervaring.

Dit mes snijdt aan twee kanten. Ook wanneer u juist wordt benadeeld door de algemene voorwaarden van de ander, kunnen wij voor u bezien of deze wel voldoet aan de strenge eisen die gelden voor toepasselijkheid en de inhoud van algemene voorwaarden. Deze mogen immers niet onredelijk bezwarend zijn.

Consumentenrecht

Een van de bijzondere soorten contracten is consumentenkoop. Hiervoor gelden enkele dwingendrechtelijke bepalingen voor de koop door een consument. Echter hebben consumenten daarnaast nog veel meer bijzondere beschermingsregels. Deze staan verspreid in de meerdere wetten en daarbij bieden ook veel Europese richtlijnen bijzondere consumentenbescherming. De advocaten Swarts en De Groen beschikken over een ruime ervaring op het gebied van het consumentenrecht en kunnen u hierin daarom ook optimaal bijstaan.

Vragen / meer informatie

Bel geheel vrijblijvend een van de advocaten van kantoor: 035 588 5335 of email: info@sdga.nl en wij kunnen bespreken wat wij voor u kunnen doen. Over overige contactgegevens, zie contact.

Als het om contracten en consumentenrecht gaat zal mr. Christiaan Swarts of mr. Hugo de Groen uw zaak in behandeling nemen

mr Christiaan Swarts

Geen omwegen indien niet noodzakelijk, maar met daadkracht en tact recht op het doel af.

Kom meer te weten over mr. Christiaan Swarts…

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

t: +31 (0)35 588 5335 | e: info@sdga.nl