Door de bomen het bos weer zien

Swarts De Groen Advocaten

Swarts De Groen Advocaten is de samenwerking tussen de drijvende krachten mr Christiaan Swarts en mr Hugo de Groen. Ieder met zijn eigen specialismen, maar beiden met meer dan een decennium aan (proces) ervaring in de juridische praktijk.

Swarts De Groen Advocaten combineert juridische kennis en ervaring met flexibiliteit, duidelijkheid, bereikbaarheid en boven alles no-nonsense, ofwel advocatuur waar vandaag de dag behoefte aan is.

Wij werken landelijk, voor bedrijven en particulieren. Wij zijn centraal gevestigd in Midden-Nederland en vooral actief in de regio’s Eemland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Almere, Lelystad en natuurlijk Soest.

Onze advocaten

Swarts De Groen Advocaten is de samenwerking tussen de drijvende krachten mr Christiaan Swarts en mr Hugo de Groen. Ieder met zijn eigen specialismen, maar beiden met meer dan een decennium aan (proces) ervaring in de juridische praktijk. Door de krachten te bundelen kunnen wij onze cliënten nog beter bedienen.

mr Christiaan Swarts

Geen omwegen indien niet noodzakelijk, maar met daadkracht en tact recht op het doel af.

Kom meer te weten over mr. Christiaan Swarts…

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Praktische informatie

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Afspraken buiten kantoortijden zijn in overleg mogelijk.

U wordt verzocht om bij het kennismakingsgesprek alle op de zaak betrekking hebbende documenten voorhanden te hebben, zodat een eerste beoordeling kan plaatsvinden. Voorafgaand aan het gesprek zal inzage worden gevraagd van uw legitimatiebewijs.

Bij opdrachtverlening volgt een opdrachtbevestiging waarin de aard van de overeengekomen dienstverlening zal worden vastgelegd en de overeengekomen honorering. Bij de opdrachtbevestiging ontvangt u tevens de algemene voorwaarden en de klachtenkantoorregeling.

Swarts De Groen Advocaten is een kostenmaatschap van mr J.P.H.C. Swarts (KvK: 32163960) en mr H. de Groen (KvK: 66855314) waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is.

Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat (AIG Europe SA) maximaal uitkeert.

Mr Swarts en mr De Groen zijn ieder aangesloten en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (Neuhuyskade 95, 2596 XM, telefoon: 070-3353535). In hun hoedanigheid van advocaat zijn beiden onderworpen aan onder meer de Advocatenwet, Verordening op de Advocatuur, alsmede de geldende gedragsregels voor advocaten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten hebben zich de hierna genoemde advocaten op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: a) mr. J.P.H.C. Swarts staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden]: Algemene praktijk Burgerlijk recht – Personen- en Familierecht – Personen- en Familierecht Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, b) mr H. de Groen staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden]; Algemene praktijk Burgerlijk recht. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Op de dienstverlening van  mr Swarts en mr De Groen zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals gepubliceerd op deze website, en welke tevens worden overhandigd bij elke opdrachtverlening. De algemene voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.

Swarts De Groen Advocaten beschikt over een kantoorklachtenregeling welke op deze website is gepubliceerd en op aanvraag verkrijgbaar is.

Mr Swarts en mr De Groen hebben een waarnemings-/vervangingsregeling. Bij belet van de een, neemt de ander waar.

Derdengeldenrekening: NL46 RABO 0130 35 9661 t.n.v. Stichting Derdengelden Swarts.

BTW-nummer mr Swarts: NL002114413B10

BTW-nummer mr De Groen: NL001615113B88

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl