Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

DISCLAIMER EN PRIVACYVERKLARING.  

DISCLAIMER.

Deze disclaimer en privacyverklaring is van toepassing op de website www.sdga.nl en www.swartsdegroenadvocaten.nl en wordt beheerd door mr H. de Groen en mr J.P.H.C. Swarts (hierna: ‘Swarts De Groen Advocaten’).

De informatie op deze website valt onder het intellectuele eigendomsrecht van Swarts De Groen Advocaten. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, met uitzondering voor eigen persoonlijk gebruik, zonder toestemming van Swarts De Groen Advocaten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Swarts De Groen advocaten staan niet in voor de juistheid van de informatie. Het betreft algemene juridische informatie, welke niet direct toepasbaar is op uw situatie. Swarts De Groen advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, ontstaan als gevolg van de informatie op de website.

Indien u Swarts De Groen Advocaten een e-mail stuurt dan stuurt u dit op eigen risico. De verbinding voor het versturen ervan is niet beveiligd. Informatie die u per e-mail naar een van de in de website genoemde e-mailadressen stuurt kenmerkt Swarts De Groen Advocaten als niet vertrouwelijk. Voor eventuele schade ontstaan als gevolg door gebreken in de beveiliging van de e-mailadressen of website is Swarts De Groen Advocaten niet aansprakelijk.

Door de website van Swarts De Groen Advocaten te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van hetgeen in deze disclaimer is vermeld.

PRIVACYVERKLARING.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website www.sdga.nl en www.swartsdegroenadvocaten.nl en niet op daarin geplaatste links van websites van derden.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

De door u verstrekte persoonlijke informatie via de website van Swarts De Groen Advocaten wordt vertrouwelijk behandeld.

Swarts De Groen Advocaten maakt gebruik van een https-website, hetgeen is te herkennen aan gebruik van ‘www.https://’ en het SSL-certificaat zoals wordt weergegeven indien u op het slotje drukt in de adresbalk (in de URL). Dit is een gecodeerde verbinding. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat informatie privé blijft bij de verzending van of naar de website van Swarts De Groen Advocaten.

Uw persoonsgegevens worden door Swarts De Groen Advocaten verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties alsmede de voorkoming en bestrijding van fraude.

De gegevens die u Swarts De Groen Advocaten stuurt door een contactformulier op de website in te vullen of door een e-mail te sturen, waaronder naam, telefoonnummer of e-mailadres, worden bewaard zolang als nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Indien u als cliënt een overeenkomst met Swarts De Groen Advocaten aangaat, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de uitvoering van de door u gesloten overeenkomst. Hiervoor geldt een bewaartermijn van minimaal vijf jaar, waarna Swarts De Groen Advocaten het vrij staat om de gegevens te vernietigen.

De website van Swarts De Groen Advocaten houdt, uitsluitend voor eigen gebruik, algemene bezoekgegevens bij in het kader van statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zo kan worden beoordeeld hoe de website wordt gebruikt. Deze gegevens worden verzameld middels gebruik van analytische cookies die door Google worden geplaatst (Google Analytics Cookies).

U kunt zich afmelden (opt-out) voor Google Analytics door het downloaden en installeren van een browser plug-in, beschikbaar via: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Google Analytics is zo ingesteld dat uw IP-adres is geanonimiseerd en er geen gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Daarom is van u geen voorafgaande toestemming nodig voor gebruik van cookies van Google Analytics. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

  1. het privacybeleid van Google via: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
  2. het privacybeleid van Google Analytics via: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

U kunt uw persoonsgegevens inzien indien u daartoe een schriftelijk verzoek indient bij Swarts De Groen Advocaten. Eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens worden op uw schriftelijke verzoek worden gewijzigd of verwijderd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Swarts De Groen Advocaten gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Swarts De Groen Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, welke aanpassingen eveneens op deze website worden gepubliceerd.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl