Bij Swarts De Groen Advocaten is uw incasso- en beslagrechtelijke kwestie in goede handen.

Incasso en beslag

Nagenoeg iedere ondernemer heeft ermee te maken; klanten die, ook na herhaaldelijke aanmaningen, facturen onbetaald laten. U staat vervolgens voor de vraag hoe te handelen.

Wat dat aangaat heeft u een ruime keuze uit instanties (incassobureaus en deurwaarders) die u hierbij ten dienste kunnen staan. Het incasseren van een vordering is echter meer dan het sturen van een aantal sommaties. Als gespecialiseerd incasso-advocaat kan mr Swarts u, in tegenstelling tot voornoemde instanties, een volledig pallet aan diensten aanbieden (waaronder conservatoir beslag, aanvraag faillissement, incasso van vorderingen > € 25.000,00, enz.), waardoor het incasseren van uw vordering succesvoller en effectiever verloopt. Bovendien houdt u hierdoor alles in één hand.

Uw vordering wordt direct in behandeling genomen, en de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur worden in kaart gebracht.

Gedurende het incassotraject worden korte termijnen gehanteerd, zodat direct duidelijk is of het buitengerechtelijk traject kans van slagen heeft. Mocht dit laatste niet het geval zijn, kan – uiteraard na overleg- het gerechtelijke traject worden gestart. Dit kan bestaan uit een bodemprocedure, dan wel (indien mogelijk) een kort geding.

Zoals hiervoor aangestipt kunnen eventueel ook een aantal drukmiddelen worden ingezet, bijvoorbeeld het aanvragen van het faillissement, dan wel het leggen van een conservatoir beslag.

Gedurende het gehele traject hebt u één vaste advocaat (incassospecialist), die volledig op de hoogte is van uw zaak, en met u meedenkt in alle fasen van het traject. Maatwerk en persoonlijk contact staan voorop.

De kosten worden zoveel mogelijk, middels de bij uw debiteur in rekening te brengen buitengerechtelijke kosten, op debiteur verhaald. In het merendeel van de gevallen leidt dit ertoe dat u per saldo geen kosten heeft aan het incassotraject. De tarieven zijn voordelig en transparant. Klik op tarieven voor informatie.

Mr Swarts is aangesloten bij de Vereniging van Incasso- en ProcesAdvocaten (VIA).

Hierna wordt nader ingegaan op de juridische aspecten van vorderingen, wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten, en verjaring.

Beslaglegging

Gelijk krijgen betekent niet altijd betaald krijgen. Om te voorkomen dat u na een succesvolle procedure alsnog met een onbetaalde vordering blijft zitten, kan vooraf conservatoir beslag worden gelegd. De advocaten Swarts en De Groen hebben zeer veel ervaring in het leggen van beslagen en kunnen met u bezien wat de verhaalsmogelijkheden zijn.

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Als het om incasso en beslag gaat zal mr. Christiaan Swarts uw zaak in behandeling nemen

mr Christiaan Swarts

Geen omwegen indien niet noodzakelijk, maar met daadkracht en tact recht op het doel af.

Kom meer te weten over mr. Christiaan Swarts…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

t: +31 (0)35 588 5335 | e: info@sdga.nl