Bij Swarts De Groen Advocaten is uw aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtelijke kwestie in goede handen.

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Wanneer is iemand aansprakelijk jegens de ander? Dit is een niet eenvoudige te beantwoorden vraag en hiertoe zullen alle factoren van de zaak een rol kunnen spelen. Om de vraag te kunnen beantwoorden of uw schade bij een ander verhaald kan worden (of juist niet), kunnen de ervaren advocaten van Swarts De Groen u bijstaan. Wij hebben door onze ruime kennis van het recht inzicht in de wettelijk mogelijkheden en kunnen u snel en helder informeren over uw juridische positie en kansen.

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Aansprakelijkheidsrecht

Onder het aansprakelijkheidsrecht wordt verstaan de buitencontractuele rechtsverhouding die tussen personen kan ontstaan. Het meest bekend is de onrechtmatige daad. Dit is een doen of laten van iemand in strijd met een recht, een wetsregel of gewoonte waardoor een ander schade wordt toegebracht. Aansprakelijkheid kan op meerdere rechtsgronden worden gevestigd. Bijvoorbeeld een schade door een aanrijding, maar ook diefstal, hinder, enz., maar ook de schending van een zorgplicht kan een onrechtmatige daad betekenen. De onrechtmatige daad is daarmee een verzamelbegrip voor zeer veel voorvallen waar schade uit voortkomt.

Naast de algemene onrechtmatige daad zijn er veel bijzondere gronden van buitencontractuele aansprakelijkheid zoals een aantal vormen van risicoaansprakelijkheid, zoals aansprakelijkheid voor dieren, kinderen, werknemers e.d., alsmede bijzonder geregelde aansprakelijkheden zoals productaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid.

Een goede schadebepaling is vaak bepalend in deze zaken, omdat zonder aantoonbare schade (ondanks een onrechtmatig handelen) nog steeds niet met succes schadevergoeding kan worden geëist. Swarts De Groen kan u bijstaan om ervoor te zorgen dat u beslagen ten ijs komt en direct en effectief uw schade kunt vorderen.

Het is voor een goede doorgronding ook van belang de onderliggende rechtsgebieden te beheersen. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid in het bouwrecht, arbeidsrecht, of contractenrecht. Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wordt door beide advocaten Swarts en De Groen uitgeoefend. Door de brede ervaring en juridische kennis kunnen de advocaten Swarts en De Groen u hierbij dan ook uitstekend bijstaan.

Verzekeringsrecht

Veelal zullen aansprakelijkheidszaken afgewikkeld moeten worden met een verzekeraar. Het is zelfs vaak van doorslaggevend belang of een partij een beroep kan doen op zijn verzekering om niet met de schade te blijven zitten. Dit geldt voor de benadeelde, maar ook voor de veroorzaker van de schade.

Het is maar al te bekend dat verzekeraars liever niet tot uitkering overgaan. Een snel handelen richting verzekeraar is vaak belangrijk om de rechten veilig te stellen en tot een oplossing te komen. Vaak ontstaan er haperingen in de schade-uitkering door de verzekeraar en het is dan ook zaak om daar tijdig bij te zijn. In het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht bestaan soms korte termijnen.

Het kan in deze zaken ook nodig zijn om de procedure op te starten om de verzekeraar tot betaling te bewegen. De advocaten van Swarts De Groen zijn hierin zeer ervaren en kennen de weg in de specifieke wettelijke regelingen in het burgerlijk wetboek. Uiteraard afhankelijk van uw zaak, kunnen wij hierdoor veelal – al dan niet door het opstarten van de procedure – alsnog in overleg treden met de verzekeraar teneinde buiten rechte tot een oplossing te komen.

Als het om aansprakelijkheids en verzekeringsrecht gaat zal mr. Christiaan Swarts of mr. Hugo de Groen uw zaak in behandeling nemen

mr Christiaan Swarts

Geen omwegen indien niet noodzakelijk, maar met daadkracht en tact recht op het doel af.

Kom meer te weten over mr. Christiaan Swarts…

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

t: +31 (0)35 588 5335 | e: info@sdga.nl