Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Onderhuur

De huurder is volgens de wet bevoegd onder te verhuren (artikel 7.221 BW) tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder hier redelijke bezwaren tegen zou hebben. Bijvoorbeeld omdat dit contractueel is uitgesloten. Is dit laatste het geval, dan pleegt huurder in beginsel een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigende tekortkoming. Deze tekortkoming moet ernstig genoeg zijn om een ontbinding te rechtvaardigen, en hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien sprake is van onderhuur en de hoofdhuurovereenkomst eindigt, geldt – behoudens in het geval als genoemd in artikel 7.306 lid 1 BW-  dat de onderhuurovereenkomst doorloopt. Op een onderhuurovereenkomst van middenstandsbedrijfsruimte zijn de eerdergenoemde dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen van toepassing. Indien de onderverhuurder aan de onderhuurder (door een ontbinding en ontruiming van de hoofdhuur) niet meer het huurgenot kan verschaffen en daardoor tekort schiet in zijn verplichtingen jegens de onderverhuurder, is de onderverhuurder – mits de tekortkoming toerekenbaar is- jegens de onderhuurder schadeplichting.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via 035 588 5335 of stuur uw vraag naar swarts@sdga.nl.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden. Voornoemde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl