Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Wanprestatie huurder

Regelmatig komt het voor dat de huurder één van de hoofdverplichtingen van de huurovereenkomst niet nakomt: het betalen van de overeengekomen huur. Ook worden huurpenningen vaak niet tijdig betaald, of is sprake van een combinatie van niet- en niet tijdig betalen. In de huurovereenkomst is veelal een uiterste betaaldag overeengekomen, zodat de huurder na het verstrijken van die dag van rechtswege in verzuim is. Indien sprake is van verzuim kan verhuurder van de huurder schade vorderen (zoals bijvoorbeeld rente, buitengerechtelijke kosten, of een boete op grond van een overeengekomen boetebeding). Tevens kan ontbinding van de huurovereenkomst worden gevorderd. 

Bij een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling, dient de wanbetaling wel voldoende ernstig te zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Een achterstand van twee tot drie maanden of het regelmatig te laat betalen geldt in jurisprudentie doorgaans als voldoende ernstig. Vooruitlopend op de ontbindings-procedure kan middels een kort geding (voorlopige voorziening), naast de verschuldigde huurpenningen, rente en buitengerechtelijke kosten of boete, ontruiming van het gehuurde worden gevorderd.

Het kort geding is veelal een efficiënt middel om op relatief korte termijn het gehuurde weer aan een  derde te kunnen verhuren en zo te derven huurinkomsten tot een minimum te beperken. Tevens kunt u met het (kort geding) vonnis (indien gevorderd en toegewezen) betaling afdwingen van de niet-betaalde huurpenningen, rente en (proces)kosten. Een speciaal tarief geldt voor bijstand in een kort geding tot ontruiming. Meer hierover is te vinden op: tarievenoverzicht.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via 035 588 5335 of stuur uw vraag naar swarts@sdga.nl.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden. Voornoemde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl