Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Middenstandsbedrijfsruimte

Met de regeling voor middenstandsbedrijfsruimte wordt beoogd huurders die door de aard van hun bedrijf te maken hebben met een grote mate van pand- en buurtgebondenheid, te beschermen.

Zo geldt voor de huurder een termijnbescherming en een beëindigingsbescherming. Dit uit zich in een wettelijk vastgestelde minimumduur van de huurovereenkomst van vijf jaar plus nog eens vijf jaar (artikel 7.292 BW), de ‘termijnbescherming’. Een langere duur kan altijd worden overeengekomen. Gedurende deze eerste tien jaar huur is sprake van een vergaande huurbescherming, (de beëindigingsbescherming), omdat de verhuurder slechts twee opzeggingsgronden ter beschikking heeft als geregeld in artikel 7.296 lid 1 BW: 1.) geen goede bedrijfsvoering en 2.) dringend eigen gebruik.

Beëindiging door de verhuurder, zowel door ontbinding als door opzegging, kan voorts alleen via de rechter (artikel 7.231 BW), tenzij sprake is van wederzijds goedvinden.

Vanaf tien jaar heeft de verhuurder nog steeds niet de mogelijkheid om onbeperkt op te zeggen, maar staan hem wel extra gronden ter beschikking, namelijk die van een open belangenafweging, het weigeren van een redelijk aanbod en verwezenlijken van een bestemmingsplan (artikel 7.296 lid 3 en 4 BW).

Overigens geldt geen huurbescherming in geval voor twee jaar of korter wordt verhuurd (artikel 7.301 BW). Opzegging door de verhuurder is dan niet vereist. Door het verstrijken van de overeengekomen duur eindigt de huurovereenkomst. Wordt de huurovereenkomst na deze twee jaar voortgezet, dan geldt weer de eerdergenoemde wettelijk vastgestelde minimumduur ( de reeds verstreken periode komt daarop in mindering) met beschermingsbepalingen.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden. Voornoemde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl