Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Overige bedrijfsruimte

Bij de regeling ‘overige bedrijfsruimte’ geldt dat er geen huurbescherming is maar wel ontruimingsbescherming. Dit betekent dat, anders dan bij woonruimte en middenstandsbedrijfsruimte, de huurovereenkomst eindigt in geval van opzegging door de verhuurder. De huurder kan dan alleen nog een beroep doen op de kantonrechter door een verlenging te verzoeken van de termijn waarbinnen ontruiming moet plaatsvinden. Deze termijn bedraagt overigens maximaal drie keer één jaar, en zal door de rechter worden toegewezen indien hij van mening is dat de belangen van de huurder door een ontruiming ernstiger worden geschaad dan de belangen van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik van de bedrijfsruimte.

Duidelijk is dat het huurrecht specifieke rechten en plichten kent voor zowel huurder als verhuurder welke dwingendrechtelijk van aard kunnen zijn. Het kan daardoor voorkomen dat in een huurovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die ingevolge de wet niet mogelijk zijn.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via 035 588 5335 of stuur uw vraag naar swarts@sdga.nl.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden. Voornoemde informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De auteur is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl