Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Tarieven Incassozaken

Buitengerechtelijk:

Uitgangspunt is dat uw debiteur de vordering inclusief incassokosten en rente voldoet, zodat u geen kosten heeft. Indien debiteur de vordering inclusief incassokosten betaalt, dan wel indien debiteur alleen de vordering voldoet en u besluit de zaak niet voort te zetten, bedraagt het honorarium (exclusief btw) een percentage van de factuursom als genoemd in onderstaande staffel.

Op maat gesneden prijsafspraken behoren eveneens tot de mogelijkheden.


In geval van particuliere debiteur:

 Factuursom                                                           Provisie    

 • Over de eerste € 2500,00                             15    %¹
 • Over het meerdere tot € 5.000,00              10    %
 • Over het meerdere tot € 10.000,00              5    %
 • Over het meerdere tot € 200.000,00           1    %
 • Over het meerdere van de hoofdsom        0,5  %³

In geval van zakelijke debiteur:

Factuursom                                                           Provisie 

 • Over de eerste € 25.000,00                        15    %²
 •  Over het meerdere tot € 50.000,00          10    %
 • Over het meerdere tot € 100.000,00          7,5  %
 • Over het meerdere                                        5     %

In geval van een gerechtelijke procedure:

a.  bij verstek: percentage van de factuursom (zie staffel) met een minimum van € 450,00 exclusief btw, exclusief onbelaste en belaste verschotten.

b.  bij tegenspraak (verweer): als onder sub a, doch indien de bestede tijd maal het uurtarief het tarief van sub a overschrijdt dan worden de daarboven bestede uren afzonderlijk en bijkomend doorbelast op basis van het uurtarief.

Verhaalsinformatie: in overleg.

Onderzoek steunvorderingen: € 150,00 excl. btw.

 • ¹ met een minimum van € 40,00.
 • ² met een minimum van € 250,00.
 • ³ met een maximum van € 6.775,00.

© 2014, mr J.P.H.C. Swarts. Alle rechten voorbehouden.

Tarieven onder voorbehoud. Tussentijdse wijziging mogelijk. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. De in dit overzicht genoemde prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn pas bindend na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door mr Swarts. Op alle diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl